What’s in my bag? | Meet the Calvin Klein Satchel bag Sophie

Calvin Klein Satchel Sofie bag with burgundy heels

Take a peak in my handbag necessities
Zavirite u sadržaj moje torbe bez kojeg ne idem nikamo

Surely everyone has their own weaknesses – for some those are shoes, some find them in jewellery… I however tend to fall for handbags, anytime and anywhere! As always on my student budget, I mainly enjoyed less known and affordable brands (or should I say non-brands). Designer bags have always been and stayed my desires, and just recently I managed to get my hands on my first “designer” bag by the occasion of moving to Luxembourg. Since us women carry the whole world in our handbags, I wanted to share with you the essentials of my carry-on world 😀

Svatko zasigurno ima neke slabosti- nekima su to cipele, neki se pronalaze u nakitu… Ja, pak, padam na torbice, bilo kada i bilo gdje! Kao i uvijek, pazeći na svoj studentski budžet, do sada sam se uglavnom držala manje poznatih i pristupačniji brendova (ili bolje da kažem ne-brendova). Dizajnerske su mi torbe bile i ostale tiha patnja, a nedavno sam povodom odlaska u Luksembourg na poklon dobila svoju prvu “malo bolju” torbu. Budući da mi žene u svojim torbama nosimo cijeli svijet, htjela sam s vama podijeliti svakodnevni sadržaj mojeg priručnog svijeta 😀


About the bag

The handbag in question is Calvin Klein Platinum Satchel Sofie in soft pinkish-sand colour with salmon details. With tho handles that make the wearing comfortable, you an also attach a longer strap to wear it on your shoulder. I like to wear it on my shoulder a lot and the length is great for that but it’s a bit too clumsy to wear it across the torso in my opinion. It is made of grainy leather, making it scratch-resistant (hello, the problems of women with long nails!) The main zipper opens even laterally, on the sides of the bag, so it can fit even a 12-inch laptop (a 13-inch one would fit perpendicularly but then you can’t close the bag anymore). I think this is the biggest women’s bag own! 😀 There are two more open pockets and a zipped compartment inside, where I usually keep my phone.

O torbi

Torba u pitanju je Calvin Klein Platinum Satchel Sofie u nježnoj bež-ružičastoj izvedbi s detaljima boje lososa. Uz dvije ručke zbog kojih je ugodno nositi ju u ruci, također se može prikvačiti i duži remen, za nošenje preko ramena. Ja ju volim jako nositi preko jednog ramena i dužina joj je super za to, no malo je možda nespretna da ju nosim ukoso preko cijelog torza. Izrađena je od hrapavog materijala, što ju čini otpornom na ogrebotine (helou, problemi žena koje puštaju nokte!) Zatvarač se otvara i bočno pa mi unutra stane čak i 12-inčni laptop (13-inčni isto stane, ali okomito i više se ne može zatvoriti). Mislim da je ovo zapravo najveća ženska torba koju posjedujem 😀 Unutra su još dva otvorena džepića te jedan sa zatvaračem, u kojem obično držim mobitel.

the content of my Calvin Klein Satchel Sofie bag

A wallet

What one can presume already are things that more or less everyone carries with him: a phone, a wallet, and keys. This wallet I bought more than a year ago in Accessorize, before I went to France. I’m not a fan of big and heavy wallets so I immediately fell in love in this slim burgundy-lilac  one. There are several card inserts inside, and the smaller part can even be taken out and carried separately. Between the main and the smaller part I usually carry my driving license, and quickly throw in some receipts so you can never see them rolling around in my bags 😀

Novčanik

Ono što se može već pretpostaviti jer više-manje svatko nosi te stvari sa sobom su, dakako, mobitel, novčanik i ključevi. Ovaj sam novčanik kupila prije nešto više od godine dana u Accesorizeu, prije nego sam išla u Francusku. Nisam ljubitelj ogromnih i teških novčanika pa sam se naprosto odmah zaljubila u ovaj tanak bordo-lilasti primjerak. Unutra ima nekoliko umetaka za kartice, a mali dio se može čak i izvaditi i nositi zasebno. Između glavnog i manjeg dijela najčešće nosim vozačku dozvolu i usput ubacujem račune tako da ih nećete vidjeti da se okolo kotrljaju po mojim torbama 😀 

Earphones

Although I don’t have the habit to listen to music on my way to work, I often use them in the lab to focus and enter my uninterrupted world of whatever has to be done for that day. Besides, playlists of currently favourite songs make the hours-long work easier, and at least a bit more fun to do while humming happy melodies. Another benefit is that earphones in your ears are a sort of a non-verbal sign for “do not interrupt” to the others when it’s needed.

Slušalice

Iako nemam naviku slušati glazbu na pitu do posla, često ih koristim pri radu u labosu da se skoncentriram i uđem u svoj nesmetani svijet onoga što se već mora napraviti za taj dan. Usto, playliste trenutno omiljenih pjesama čine višesatni posao lakšim, i barem malo zabavnijim za odraditi kada se ispod glasa pjevuše veseli ritmovi. Dodatni je benefit što su slušalice u ušima svojevrstan neverbalni znak drugima za “ne smetaj” kada je to potrebno.

notepads in my bag

A phone

Currently I own an iPhone 6S, after many years on Android systems and mainly Samsung phones. I bought it myself from the money I saved while I was working on my Master in France. That was a decision to invest in a device that will serve mi both for private and blog reasons, and last up to several years. I specifically wanted it in the gold colour because I think this shade so pretty, and sometimes it even looks like true rose gold (not that Barbie pink by Apple), and sometimes it’s more like nude/beige. Regarding the investment, this phone is too expensive not to protect it from damage as much as I can, so I always have it in a case (except for the purposes of these shots :Đ). It would be a shame to hide this colour so I’m looking for a new case that would be transparent with an interesting design. I’d love to hear your recommendations where to check out some interesting cases!

Mobitel

Trenutno imam iPhone 6S, nakon niza godina imanja Andorid sustava i uglavnom Samsunga. Kupila sam ga sama od ušteđenih novaca dok sam radila na diplomskom u Francuskoj. To je bila odluka da uložim u uređaj koji će mi služiti i privatno i za blog te trajati i do nekoliko godina. Točno sam htjela zlatnu boju jer je ova izvedba prekrasna te se ponekad čini i kao prava rose gold (ne ona Appleova Barbie rose boja), a nekad kao nude/bež. S obzirom na investiciju, ovaj je mobitel preskup da ga ne zaštitim od oštećenja koliko mogu, tako da ga uvijek imam u nekoj masci (osim za potrebe ovog fotkanja :Đ). Budući da mi je šteta sakriti takvu boju, u potrazi sam za novom maskom koja bi bila prozirna i s nekim zanimljivim dizajnom. Voljela bih čuti vaše prijedloge gdje mogu vidjeti zgodne maskice!

my golden glam makeup bag

A necessities bag

It should’ve been a purse for going out which I bought a couple of years ago in Avon, but then my phones stopped fitting into it #firstworldproblems :Đ I decided to turn it then into a glam makeup bag, so today it contains everything I might need during the day. Inside there are, alongside a compact powder and a couple of mini lip pencils, tissues as the most versatile piece in every bag, whether it be a runny nose or spilt coffee. To this I add a travel-sized perfume and a lipstick I’m wearing that day. In the end I add a product each day, which leads to emptying the bag every single week in order no to wonder where did I loose all my lip products :’) The lipstick-of-the-day usually has his own case, also by Avon, which has a small mirror on its top inside. And not to forget – I certainly need to have a travel-sized hand cream because I don’t like the feeling of dry skin, which accompanies the work in gloves and washing your hands a few times a day. These days I use one of Rituals hand creams in travel editions.

Torbica s neophodnom kozmetikom

Trebala je to biti torbica za izlaske koju sam davnih dana kupila preko Avona, ali onda mi mobiteli više nisu mogli stati u nju #firstworldproblems :Đ Tada sam ju odlučila pretvoriti u glamurozni neseser i danas mi nosi apsolutno sve što mi može trebati tijekom dana. Unutra su mi, uz kompaktni puder i nekoliko mini olovčica za usne, maramice kao najpotrebniji komad u svakoj torbici, bilo da se radi o puhanju nosa ili prolivenoj kavi. Ovoj hrpici dodajem i putni parfem te ruž koje nosim tog dana. Na kraju to završi tako da svaki dan dodam po još jedan ruž u torbu i na kraju tjedna moram prazniti torbu, inače ću se pitati gdje sam izgubila silne prozvode za usne :’) Ruž mi je inače još u zasebnoj kutijici, također iz Avona, koja na poklopcu ima ogledalce. Da ne zaboravim – obavezno uz sebe imam i putnu kremu za ruke jer ne volim osjećaj suhe kože, a to prati radi u rukavicama i pranje ruku nekoliko puta dnevno. Ovih me dana prati jedna od Rituals krema za ruke u putnom izdanju.

 

A chic notepad

I like to constantly write and doodle something on post-its that are easy to loose so having a notepad with me is a must have. Sometimes I try to write something down in my phone but nothing can compare with the feeling of a pencil and a paper in my hand – it’s not the same 😀 For this year, I picked a L’Erbolario notepad, and just recently I got another chic notepad with inspiring quotes together with a coupon booklet in a dm store.

Chic notes

Stalno volim piskarati i škrabati nešto po papirićima koje onda lako zagubim, tako da je imanje notesa uvijek uz mene must have. Nekad nešto pokušam zapisati i na mobitel, no ne može se usporediti s osjećajem olovke i papira u ruci – nije to to 😀 Za ovu sam godinu uzela L’Erbolario notes, a baš sam nedavno i u dm-u uz knjižicu s kuponima dobila i ovaj chic notes s inspirativnm porukama.

Bulgari Jasmin Noir perfume and Lancome L'Absolu Rouge Rose Rhapsodie

Keys

My apartment keys are most often decorated with one to two keychains – anything more would be too much. One is a souvenir from my M when she was in Barcelona (because she knows how much I like butterflies :D), and the other one was my dad’s “here you go daughter, not to get lost in the french dark” keychains with a diode that flashes when pressed with a finger. I saw at Hello October’s Youtube channel that she had a cute pompom as I guess the only keychain for her car keys and I really liked the idea. Unfortunately, I have been looking for them since they became fashionable but it’s hard to find those that look nice and are affordable at the same time. (I am sorry Furla, but I don’t want to pay €50 for a single pompom.) H&M even had some decent ones for €5, but I only liked the burgundy so I attached it to my handbag instead to my keys.

Ključevi

Ključevi stana najčešće su mi ukrašeni jednim do dva privjeska – sve više bilo bi previše. Jedan je suvenir moje M kad je bila u Barceloni (jer zna da volim leptire :D), a drugi tatin “evo ti ‘ćeri da se ne izgubiš u francuskom mraku” privjesak s diodom koja zasvijetli na pritisak palcem. Vidjela sam kod Hello October na Youtubeu da ima presladak pompon kao valjda jedini privjesak na svojim ključevima auta i ideja mi se baš svidjela. Nažalost, te pompone tražim otkako su postali pomodni, no nikako naći da izgledaju lijepo (ne ofucano) i pristupačno u isto vrijeme. (Žao mi je, Furla, ali ne daje mi se 50 eura za jedan pompon.) H&M je čak imao neke dobrog izgleda za 5 eura, ali samo mi se bordo svidjela pa sam ju prikvačila za torbu mjesto za ključeve.

Calvin Klein Satchel Sofie bag lateral view

Travel umbrella

Okay, this gets thrown out from time to time because it only adds the weight if I’m not using it. But damn karma, it often surprises me just when I decide to leave it at home, and then I get soaked all the way to my office 🙁 To make it worse, then I decide to be smarter and take it with me – but the rain is nowhere to be seen! For this purpose, I choose as compact and as affordable umbrellas as it can get, and it’s a bonus if they are cute, just like this dotted one from Blokker.

Putni kišobran

Okej, ovo povremeno izbacim jer ako je dan zbilja sunčan nema smisla da mi dodaje na težini ako ga neću koristiti. Ali prokleta bila karma, vrlo me često baš tad iznenadi i onda kisnem cijelim putem na posao 🙁 Da stvar bude gora, onda se opametim i baš ga onda ponovno vratim u torbu da ne bi bilo, a kiše ni za lijek! Za ovu svrhu biram što kompaktnije kišobrane i da su pristupačni, a još je bonus ako je sladak poput ovog točkastog iz Blokkera. 


And that makes the contents of my bag, and I believe that it is in this sense similar to yours 🙂 What else do you have, and that I have missed to mention? What would you kick out of mine or add into yours?

I to bi bio sadržaj moje torbe, a vjerujem da je u svojoj srži sličan i onome u vašoj 🙂  Što vi još imate, a ja nisam spomenula? Što biste izbacili iz moje, a što dodali u svoju torbu?

Cydonia :*

Follow:
  • Mare

    U mojoj torbi kišobran je obavezan 12 mjeseci godišnje. Toliko puta su mi se desile situacije baš kao i tebi da ga izvadim iz torbe i onda naravno obavezno pokisnem. Zato ga sad nosim stalno. Uz sve što si navella ja u torbi još nosim i mini vlažne maramice, osvježivač daha i minijaturnu pernicu u kojoj su puntarica, gumica i kemijska olovka.

    • Cydonia

      Eh da, ja pokušavam smanjiti težinu torbe pa svaki dan kalkuliram hoće-neće padati kiša, da ostavim kišobran, i eto ga na! Eee osvježivač daha, moram i to nabaviti, da onako kao u serijama, kad ideš na spoj, prije nego pokuaš na vrata špricneš malo toga :Đ Šalim se, fora je da imam fobiju od žvakaćih guma jer ne bi bilo prvi put da su mi odvalile plombu, a hitni odlasci kod zubara su mi brrrr! Jedan se sprej u te svrhe čini bezopasan 😀