Lancôme L’Absolu Rouge 354 Rose Rhapsodie Cream Lipstick

Lancome L'Absolu Rouge 354 Rose Rhapsodie lipstick closeup

A piece of everyday luxury on my lips
/Malo svakodnevnog luksuza na mojim usnama

I have always loved the elegance Lancôme integrates in its products. Sleek packaging, the everlasting enhancement of natural beauty and a touch of “something French” made me fall in love with the brand years ago. After enjoying in the La Vie Est Belle fragrance series and Lip Lover lip glosses, I decided to treat myself with one everyday lipstick the moment the nearest cosmetics store had offered a discount on luxurious products.

Oduvijek mi se sviđala elegancija koju Lancôme integrira u svoje proizvode. Zbog uglađenog pakiranja, vječnog naglašavanja prirodne ljepote i dodira “onog nečeg francuskog” zaljubila sam se u taj brend još prije nekoliko godina. Tako sam se, nakon uživanja u mirisima iz serije La Vie Est Belle i Lip Lover sjajila, odlučila počastiti jednim svakodnevnim ružem čim je obližnja parfumerija nudila akciju na luksuzne proizvode.


Lancome L'Absolu Rouge 354 Rose Rhapsodie lipstick in the box

Lancome L'Absolu Rouge 354 Rose Rhapsodie lipstick Lancome rose on top

A natural lip shade

The colour was basically picked by my SO, and may I say he has a better eye than me for these things sometimes? His shade of choice was one of those “my lips but better”, which went just right with my wish to invest in a lipstick I could wear on a daily basis. And not just that the colour is beautiful and very wearable, its texture is quite creamy so it even looks natural (as far as a lipstick can look natural, right?). The exact shade description would be a muted deep rose, with a slight sheen to it until it dries and sets on lips.

Prirodna boja za usne

Boju je zapravo izabrao moj dragi – i smijem li reći da nekad ima bolje oko od mene za te stvari? Njegova odabrana nijansa bila je jedna od onih “moje usne, samo bolje”, što se super slagalo s mojom željom da investiram u ruž kojeg bih mogla nositi na dnevnoj bazi. I ne samo da je boja divna i jako nosiva, tekstura joj je prilino kremasta pa čak i izgleda prirodno (koliko god jedan ruž može izgledati prirodno, ne). Točan bi opis nijanse bio prigušena, srednje tamna ružičasta s malo sjaja dok se ne posuši na usnama.

Lancome-L-Absolut-Rouge-Rose-Rhapsodie-on-lips

Lancome-L-Absolut-Rouge-Rose-Rhapsodie

Minimal and modern

I always keep it in my tiny mirrored lipstick clutch (which you might have seen in the recent “What’s in my bag” post) and have it on my desk when at work or in my pocket when I go for lunch. The packaging is so minimalistic in its black attire, and the gold details, like the Lancôme inscription or the inside of the lipstick, are completely scratch resistant.

Minimalno i moderno

Uvijek ga držim u malenoj torbici za ruž s ogledalcem (koju ste mogli vidjeti u nedavnom postu “Što mi je u torbi”) i na stolu na poslu ili u džepu kad idem na ručak. Pakiranje je toliko minimalističko u svom crnom ruhu, a zlatni detalji, poput natpisa Lancôme ili unutrašnjosti ruža, u potpunosti su otporni na ogrebotine.

The rose that hides a rosey shade

Speaking of gold, did you notice how pretty the signature golden rose on the lid is? It makes me feel so luxurious when using the lipstick! The interesting thing about this lipstick is how you have to press the rose on the top in order to automatically push out the lipstick from the bottom side. Isn’t that just cool? The mechanism is really sturdy and I feel there is no way it will ever break or accidentally open in a bag.

Ruža koja skriva ružičastu nijansu

Kad smo kod zlata, jeste li primijetili koliko je predina prepoznatljiva zlatna ruža na poklopcu? Zbog nje se osjećam tako luksuzno kad god koristim ovaj ruž! Zanimljivo je to kod njega što trebate pritisnuti tu ružu na vrhu da biste automatski istisnuli ruž s donje strane. Nije li to prekul? Mehanizam je jako čvrst i nemam osjećam da će se ikada strgti ili slučajno tvoriti u torbici.

Lancome L'Absolu Rouge 354 Rose Rhapsodie lipstick mirror reflection

Lancome L'Absolu Rouge 354 Rose Rhapsodie lipstick swatch on hand

Do exfoliate regularly with this one

Next to feeling creamy, it has that powdery smell of lipsticks my mother used to use (which brings me back to my childhood.) On its own it’s not too hydrating, and despite its creaminess it does emphasise if your lips are dry. The staying power is thus medium, and usually lasts on my lips for few hours (or until I eat it :D). I would recommend exfoliating your lips regularly and applying some lip balm every day with this lipstick for optimal results.

Redovna njega usana preporučljiva

Usto što daje kremasti osjećaj, im onaj puderasti miris ruževa koje je moja mama znala koristiti (što me vraća natrag u djetinjstvo). Sam po sebi nije previše hidratizirajuć i unatoč svojoj kremastoj teksturi naglašava suhe usne. Postojanost mu je zato srednja i na mojim usnama obično traje svega par sati (ili dok ga ne pojedem :D). Preporučila bih redovne pilinge i svakodnevno stavljanje balzama za usne u dane korištenja ovog ruža za najbolje rezultate.

Lancome-L-Absolut-Rouge-lipstick-lid-rose

Still my favourite of the moment

Regardless of its tendency to show off flaky lips even if you didn’t think you had that problem, this lipstick has been the most worn one in my collection since the day I got it. I think that I have overcome its lack of hydration with regular lip care, and the colour is really soft and for everyday wearing. I have already spent half of it!

I dalje mi najdraži komad ovih dana

Unatoč njegovoj tendenciji da pokazuje suhonjave usne čak iako niste mislili da imate taj problem, ovaj je ruž bio najviše nošen komad u mojoj kolekciji otkako sam ga kupila. Mislim da sam uz redovitu njegu pregrmila mali nedostatak hidratantne teksture, a i boja je baš nježna i za nositi svaki dan. Već sam ga napola potrošila!


General information/Opće informacije

Quantity/Količina: 3.4 g

Price/Cijena: € 35 /240 kn

Where to buy/Gdje kupiti: high-end perfumeries and counters / parfumerije

Do you treat yourself sometimes with some luxe cosmetics, and do you prefer to invest in a piece of makeup or rather go for skincare or haircare?
/Počastite li se i vi nekada nekim komadom luksuzne kozmetike, i volite li tada više investirati u dekorativu ili preparativu?

Cydonia :*

Follow: