Giorgio Armani Maestro Fusion Makeup SPF 15 2 Beige Porcelaine | Review

Giorgio-Armani-Maestro-Fusion-Makeup-shade-2-display

Oil pigments suspension for healthy glowing skin
/Suspenzija uljastih pigmenata za kožu zdravog sjaja

I know that Armani has recently launched an entirely new successor to this liquid foundation, but I get to talk about this one for a few minutes, right? I picked it up at Sephora as a part of my big birthday treat. Thanks to a discount on everything, I was feeling a bit splurgy and said to buy whichever the foundation matched my skin tone, regardless of the price. The winner was  Giorgio Armani Maestro Fusion Makeup in the shade 2 Beige Porcelaine, and is now hanging out in my makeup drawer along with my drugstore foundations.

Znam da je Armani nedavno lansirao skroz novog nasljednika ovom tekućem puderu, ali mogu par minuta pričati o ovome, zar ne? Pokupila sam ga u Sephori kao dio mog velikog rođendanskog čašćenja. Zahvaljujući popustu na sve, bila sam raspoložena za malo trošenja pa sam sama sebi rekla da ću kupiti onaj puder koji bude odgovarao mom tonu kože, neovisno o cijeni. Pobjednik je na kraju bio Giorgio Armani Maestro Fusion Makeup u nijansi 2 Beige Porcelaine, koji se sada druži u mojoj ladici sa šminkom s drogerijskim puderima.


Giorgio-Armani-Fusion-Makeup-liquid-foundation-shade-2

 
 
 
 
 
 

Not a classic bottle

The first thing I noticed about this foundation is its packaging. It doesn’t come with a classic pump like most of them do, but has a dropper instead. The system is nice to use in general, but kind of less convenient if you like to apply your foundation with four fingers. Then it gets a bit messy and closing the lid will soon leave fingerprints as well as foundation marks on its black plastic/rubber material. Nevertheless, I find its mat glass body quite elegant.

Neklasična bočica

Prvo što sam primijetila kod ovog tekućeg pudera je njegovo pakiranje. Ne dolazi s klasičnom pumpicom kao većina njih, već ima kapaljku. Takav je sustav uglavnom ugodan za koristiti, ali je manje praktičan ako volite nanositi puder prstima. Tada to postaje malo neuredno i zatvaranje čepa takvim prstima ostavlja otiske i mrlje od pudera na njegovom crnom plastičnom/gumenom materijalu. Unatoč tome, njegovo mi mat stakleno tijelo izgleda elegantno.

Giorgio-Armani-Fusion-Makeup-liquid-foundation-shade-2-open

Giorgio-Armani-Fusion-Makeup-liquid-foundation-shade-2-stain-drops-book

Giorgio-Armani-Fusion-Makeup-liquid-foundation-shade-2-dropper-open

 
 
 
 
 
 

A lightweight emulsion

Its texture is pretty liquid and silicone-y, thus a bit oily to touch, and it might not suit everyone. I would say that usually I didn’t feel any discomfort wearing it, although I do feel the silicone layer on my skin when I apply it for about a minute, until it dries. Speaking of silicones, be careful when blending it on top of other products containing them (e.g. face creams, sunscreens and primers) as they will start literally crumbling from your face upon inter-layer friction.

Lagana emulzija

Tekstura mu je prilično tekuća i silikonasta, dakle malo uljasta na dodir, i neće biti svakome dobra. Rekla bih da obično nisam osjećala nikakvu nelagodu pri nošenju ovog pudera iako osjećam taj silikonski sloj na svojoj koži kada ga nanosim otprilike jednu minuut, dok se ne posuši. Kad smo kod silikona, pripazite pri blendanju istog preko drugih proizvoda koji ih također sadrže (npr. kreme za lice, kreme za sunčanje i primeri) jer će se uskoro početi doslovce mrviti i ljuštiti s vašeg lica uslijed trenja među slojevima.

Giorgio-Armani-Fusion-Makeup-liquid-foundation-shade-2-open-bottle

Giorgio-Armani-Fusion-Makeup-liquid-foundation-shade-2-swatch-on-hand

 

As liquid as water, as shiny and as gentle as oil

Considering this foundation is extremely fine oil pigments suspension, the phases will separate if not used for some time and need to be shaken well every time before using the foundation. Someone recommended to use fingers to apply this particular product, but to be honest it didn’t leave a nice level of coverage, and was ultimately uneven. Instead, my usual choice would be a stippling brush which worked out nicely. Additionally, using a beauty blender gave the best results for me and the most beautiful application, without messing up the silicone layers. However, a big disadvantage is that sponge literally drank up vast amounts of foundation, even when dampened. And when you pay for your high-end makeup, you want it to last to the very last drop, and not into the sponge and down the drain, right?

Tekuć kao voda, sjajan i nježan kao ulje

Budući da je ovaj puder iznimno fina suspenzija uljnih pigmenata, faze se razdvajaju ako ga ne koristite neko vrijeme i trebaju se dobro promućkati svaki put prije korištenja. Netko mi je preporučio korištenje prstiju za nanošenje ovog konkretnog proizvoda, ali da vam budem iskrena nije mi to ostavila dobru razinu prekrivanja i u konačnici je sve bilo nejednako. Umjesto toga, uobičajen bi mi izbor bio bockalica i to je dobro funkcioniralo. Usto, korištenje beauty blendera dalo mi je najbolje rezultate i najljepše nanošenje, i to bez da je poremetilo silikonske slojeve. Ipak, veliki je nedostatak spužvica što doslovce popiju ogromne količine tekućeg pudera, čak i kad su namočene. A kad platite za svoju high-end šminku, onda želite i da vam traje do zadnje kapi, a ne da ode u spužvicu pa u slivnik, zar ne?

Giorgio-Armani-Fusion-Makeup-liquid-foundation-shade-2-dropper-drops

Healthy glow, but with caution

I was happy with its light coverage to even out my skin tone and cover some minor redness areas. It lasted pretty much the whole day but started appearing a bit oily in the afternoon, requesting more powder to mattify. If you are not a fan of semi- or dewy finish, and have a breakout-prone type of skin, maybe it would be wiser to skip this foundation. I would also like to mention a high level of alcohol in this product, which can be slightly smelled next to the synthetic soapy fragrance.

Zdravi sjaj, ali s oprezom

Zadovoljna sam njegovim blagim prekrivanjem, koje mi izjednači ten i prekrije manja područja crvenila. Na licu mi je trajalo više-manje cijeli dan, ali je sjaj počeo probijati u poslijepodnevnim satima, zahtijevajući više pudera u prahu radi matiranja. Ako niste ljubitelj sjajnog (“dewy”) izgleda, ili imate problematičan tip kože, možda bi vam bilo bolje preskočiti ovaj puder. Također bih spomenila visok udio alkohola u ovom proizvodu, koji se čak može malo i nanjušiti uz sintetski sapunasti miris.

Armani-Fusion-Makeup-SPF-15-liquid-foundation


General information/Opće informacije

Quantity/Količina: 30 ml

Price/Cijena: € 70 /509 kn

Where to buy/Gdje kupiti: high-end perfumeries and counters / ekskluzivno u parfumeriji Douglas, Trg Bana Jelačića 1, Zagreb

Do you treat yourself sometimes with some luxe cosmetics, and do you prefer to invest in a piece of makeup or rather go for skincare or haircare?
/Počastite li se i vi nekada nekim komadom luksuzne kozmetike, i volite li tada više investirati u dekorativu ili preparativu?

Cydonia :*

Follow: